Alo Zabıta

ZABITANIN GÖREVLERİ

 1. Tüketicinin korunması kanununa göre yapılan çalışmalar,
 2. Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikâyetlerinin değerlendirilmesi
 3. Semt pazarı ve diğer gıda maddeleri alış verişi yapılan müesseselerin denetimi
 4. Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklar
 5. İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmaları
 6. Gayrisıhhî müesseselerin denetlenmesi
 7. Kaçak ilan ve reklamın önlenmesi
 8. Seyyar satıcılarla mücadele
 9. Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolleri
 10. Dilencilerle mücadele
 11. Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesi yapmak
 12. Kaçak et denetimleri
 13. Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi
 14. İmar kanunun yüklediği sorumluluklar
 15. Ana arterlerde kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü
 16. Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olunması