Logomuz

Haymana Belediyesi Logosu

Haymana Belediyesi Amblemi, kurum kimliğini oluşturan temel grafik ögelerin başında gelmektedir. Amblem çalışmasında öncelikli olarak termal suyun yerden yeryüzüne doğru hareketi vurgulanmıştır. Logonun ortasından ‘Haymana’ ve ‘Belediye’ kelimelerinin arasından yükselen amblem; Haymana’nın can damarı olan kaynak suyunu anlatmaktadır. Yükselen figür Haymana’nın Geleceğini sembolize etmektedir. Birbirine sırt sırta verip yükselen ‘h’ harfleri doğu - batı sentezini, geçmişi ve geleceği kucaklayan Haymana Halkını anlatır. Birbirine geçen çizgiler, Anadolu motiflerinden ‘hayat ağacı’ sembolüne gönderme yapar; barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sentezidir. Kullanılan öncelikli renk mavi ‘su’ ‘kaynak suyu’na göndermeler yapar. Kullanılan yeşil renk bereketi simgeler. Amblem Haymana’nın doğal zenginlikleri ve yer altı kaynak suyunun yanısıra tarihi, kültürel ve etik değerlerini temsil eder.