Tarım ve Hayvancılık

Ülkemizin belli başlı platoları içerisinde yer alan Haymana verimli tarım alanlarının yanı sıra, geniş tabii meraları nedeniyle tarla ziraatı ve hayvancılık için elverişli özelliklere sahiptir. İç Anadolu bölgesinin karasal ikliminin hüküm sürdüğü Haymana 1259 metre rakıma sahiptir. Ormanlık alanların az olması ve konumu nedeniyle yıllık yağış miktarı yetersizdir. Sulanabilir alanların az olması nedeniyle kuru tarım ağırlıklı ziraat yaygındır. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Tarla ziraatı içerisinde buğday, arpa ve yulaf önemli bir yer tutar. Son yıllarda yağlık ve çerezlik ayçiçeği ile yem bitkileri üretiminde artış görülmektedir. Sulanabilir alanlarda daha ziyade şeker pancarı üretimi yapılmaktadır.

 

ARAZİ VARLIĞI
Arazinin Nevi  Miktarı(Ha)
Tarımda Kullanılan Arazi 182.122
Tarımda Kullanılan Arazi 26.858
Tabii Çayır ve Mer’a 80.000
Orman (Meşelik) 500

 

TARLA BİTKİLERİNİN DURUMU
Ürün Çeşidi Ekiliş (Ha)
Hububat 98.646
Nadas 68.004
Yem Bitkisi 460
Yemeklik Baklagil 2.010
Meyve,Sebze,Bağ 750
Endüstri Bitkileri 12.252

 

HAYVAN VARLIĞI
Cinsi Miktarı
Toplam Büyükbaş Sayısı 12.440
Toplam Küçükbaş Sayısı 96.760
Koyun 94.310
Keçi 2.450
Toplam Kanatlı Sayısı 102.691
Toplam At,Katır,Eşek Sayısı 245
Toplam Arı Kovanı Sayısı 552

 

* Bu Sayfada Bulunan Bilgiler Haymana İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Sitesinden Derlenmiştir. (www.haymanatarim.gov.tr)