Haymana Belediyesi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Geri

Selçuk CAN

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Dezavantajlı tüm grup ve bireyler ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu kişi ve gruplara sunulacak hizmetleri planlamak,                                                                                                                                            
 2. İlçede ikamet eden yardıma muhtaç toplumsal kesimleri (yaşlı, çocuk, gençlik, engelli, aile) belirlemek,

 3. Sosyal yardım (ayni, nakdi) başvurularını yerinde incelemek ve raporlamalarını hazırlamak,                               
 4. Yardıma muhtaçların sorunlarını öncelikle çözmek, ihtiyaçlarını gidermek; bu konuda Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve diğer kurum kuruluşlarla işbirliği yapmak, danışmanlık hizmetleri kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim halinde bulunmak,

 5. Talepte bulunan ya da Müdürlük tarafından re'sen belirlenen muhtaçlara gerekli ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

 6. İhtiyaç sahibi vatandaşlara barınma yeri temin etmek veya konut kiralama giderinin karşılanmasına yönelik nakdi yardım yapmak,                                                                                                                            
 7. İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlık raporu ya da reçete ile belgelendirilmesi şartıyla ilaç, tıbbi müdahale, tıbbi cihaz, doğum gibi sağlık ve tedavi giderlerini karşılamak,

 8. İlçede ihtiyaç sahibi halka yönelik gıda bankası, giysi bankası, aşevi vb. açmak,                                                      
 9. Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek, yaşamlarını kolaylaştırmak üzere her türlü tedbiri almak, engellilik konusunda projeler geliştirmek, konuyla ilgili açılacak kuruluş ve merkezlerin planlanmasını ve içeriğini oluşturacak öneriler sunmak, danışmanlık hizmeti vermek,                                                                      
 10. Yaşlılık alanında verilere dayalı projeler geliştirmek, bunları faaliyete sokmak, yeni hizmet modelleri ile ilgili önerilerde bulunmak, yaşlılık hakları, yaşlılık maaşı, kurum bakımı gibi konularda danışmanlık hizmetleri vermek,                                                                                                                                                           
 11. Muhtaç asker ailelerinin yardım taleplerini almak, gerekli iş ve işlemleri yapmak,                                            
 12. İlçenin sosyo-ekonomik açıdan yetersiz bölgelerinde yaşayan halka yönelik çeşitli sosyal organizasyonlar, kurslar ve etkinlikler düzenlemek,

 13. Yangın, deprem gibi doğal afete maruz kalan vatandaşlara talep veya re’sen yapılan tespit üzerine eşya, gıda, yakacak, giyim gibi ayni yardımlarda bulunmak,                                                                                        
 14. İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile yükseköğretim kurumlarında okuyan maddi durumu yetersiz öğrencilere giyim, kırtasiye, eğitim ve öğretim malzemesi gibi ayni; ödül ve eğitim desteği gibi nakdi yardımlar yapmak,

 15. Okul dışı eğitim çalışmalarını, el beceri kurslarını, meslek edindirme kurslarını, eğitim yardımlarını organize etmek ve uygulamak,                                                                                                                                      
 16. Sünnet, resmi nikâh, gezi ve iftar yemeği gibi toplu organizasyonlar yapmak,                                                      
 17. Sosyal hizmet ve yardımlar ile ilgili gönüllü kuruluşlar ve ilgili diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak projeler üretmek, üretilen projelere katılmak ve ortak faaliyet alanları oluşturarak uygulamak,                                                                                                                                  
 18. Hizmet alanına ilişkin güncel tartışmaları ve gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası çalıştay, eğitim, atölye, toplantı gibi organizasyonlara katılmak ve buralarda tecrübe ve çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulunmak,                                                                                                                                               
 19. Gerçekleştirilen çalışmalara üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemleri almak,

 20. Cenaze yakının talebi ile cenaze nakil aracı göndermek, taziye çadırı kurmak,

 21. Hizmetlerin bireylere; insanın biricikliği ilkesi kapsamında kişiye özel planlamak,                                        
 22. Sosyal Yardım Komisyonu'nun gündemini hazırlamak, sekretaryasını yürütmek, komisyona görüş sunmak, önerilerde bulunmak.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Haymana Belediyesi Kültür Merkezi (Kaymakamlık Arkası)                                                            Kooperatif Evleri Sokak No:2 Haymana/ ANKARA
Tel: 0312 658 08 37/ 11
E-Posta: 

 

EK DOSYALAR