Haymana Belediyesi

Ekonomik Yapı

Geri

Ekonomik Yapı

TARIM VE HAYVANCILIK

   Haymana’da 1970’li yıllara kadar bir ailenin 50 dekar ekili arazisi, 20 koyunu, 3-5 tiftik keçisi varsa; “durumu çok iyidir!” denirdi. 50 dekar araziden 1.000 yarıma yakın buğday elde ederlerdi. 1974‘te buğdayın bir kilogramı bir litre mazot fiyatındaydı. 20 koyundan mandıraya, 45 gün süreyle hergün birer teneke süt satarlardı. Ayrıca 20 koyundan en az 15 kuzu da satarlardı. 2 kilo tiftikle 1 çuval toz şeker alınabiliyorlardı. Günümüzde 1,6 milyon dekar tarım arazisi, 800.000 dekar mer’a arazisi, 120.000 adet civarında küçükbaş hayvan, 25.000 adet civarında büyükbaş hayvan varlığı bakımından tarımsal üretimle karakterize olan Haymana’da nüfustaki değişimle birlikte arazilerin bölünmesi ve tarım girdilerinden tohumluk, gübre, ilaç ve mazot fiyatlarındaki aşırı artışlar, Haymana köylüsü için tarımı geçmişteki gibi en önemli gelir kaynağı olmaktan çıkardı.

      Günümüzde tarım, köylülerin geneli için ek gelir sağlamaya yönelik bir uğraş olarak yapılmaktadır. Sulama imkânları sınırlı olduğundan, arazinin büyük bir bölümünde başta buğday olmak üzere hububat ziraatı yapılmaktadır. Sebze ve meyve üretimi çok az miktardaki sulanabilir arazilerde yapılmaktadır. Üretilen hububatın büyük bir bölümü Haymana ve Polatlı Ticaret Borsaları tarafından alınmaktadır. Bazı köylerde sulu tarım, sebze ve meyvecilik da yapılmaktadır.

      Tarım ve hayvancılığı desteklemeye yönelik Haymana Merkezde ve Ahırlıkuyu, Evliyafakı, Yenice(Sindiren), Bumsuz, Çalış, Devecipınar, Kirazoğlu, Kerpiç, Toyçayırı köylerinde (mahallelerinde) Tarım Kredi Kooperatifleri; Kadıköy, Soğulca, Çalış, Balçıkhisar ve Tepeköy’de Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri kurulmuştur.

 

SANAYİ

İlçede bulunan küçük esnaf ve sanatkârların işyerisorununa çözüm getireceği düşünülerek 1984 yılında belediyece temin edilen 98 dönüm arazi üzerinde kurulmuş, 1992 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının desteği ile bitirilmiş olan Haymana Küçük Sanayi Sitesindeki 100 işyerinden 50’si doludur. Bu işyerlerinde 250 kişi 20 meslek (mermerci, marangoz, kaynakçı, demir doğrama, kaportacı tornacı, oto tamircisi) dalında çalışmaktadır. Halen sitede küçük çapta esnaf ve sanatkârın yanında 100 işçinin çalıştığı eşantiyon sektöründe ülkemizin önde gelen kuruluşlarından biri olan YONCA-HES firmasının bir imalathanesi bulunmaktadır.

      İlçe genelinde sanayi kuruluşları: Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerin satın alıp işlettiği Güzelcekale mahallesindeki Filiz Kaynak Su Fabrikası ve Büyükyağcı mahallesindeki Seğmenler Su Fabrikası; Haymana Merkezde, Şerefligökgözü, Durupınar ve Bumsuz’da un fabrikaları; Sarıdeğirmen’de 2 taşocağı, İlçe merkezi ve Baltalin mahallesinde hazır beton üretim tesisleri bulunmaktadır.