Haymana Belediyesi

HAYMANA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT TARLALARIN SATIŞ İLANI

Geri

5 Ağustos 2020

Haymana İlçesi Balçıkhisar, Bumsuz, Kaltaklı (Ataköy), Karahoca, Türkhüyük, Yamak, Yenice Mahallelerinde bulunan Belediyemize ait tarlalar ve arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - Belediyemize ait Balçıkhisar Mahallesi kadastro 1824 parsel,Bumsuz Mahallesi  kadastro 1263 parsel,Kaltaklı (Ataköy) Mahallesi kadastro 336-354 parseller, Karahoca Mahallesi kadastro 1214, Türkhüyük Mahallesi kadastro 208-241 parseller, Yamak Mahallesi kadastro 138-155-403-437 parseller, Yenice Mahallesi Kadastro 77 parsel tarım arazilerinin (Tarla)ların bedelleri  %30 peşin yatıralacak %70 bedeli ise 15.09.2015 tarihinde   tahsil edilecektir.

2 - Şartname ve ekleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 50,00 TL. bedel karşılığında temin edilebilinir.

3 - Satış ihalesi  İlçe Belediye binasında Encümen huzurunda 06.04.2015 Pazartesi günü, Balçıkhisar, Bumsuz,Kaltaklı (Ataköy),Karahoca, Türkhüyük, Yamak,Yenice Mahallelerindeki tarım arazielri (tarlalar) 06.04.2015 Pazartesi saat 10:00’ da de açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

4 - Belediyemize ait Tarım Arazilerinin (Tarlaların) muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

S.No

Ada/Parsel

Yüzölçümü

Mahalle

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı%10

1

1824

50.000,00

Balçıkhisar

100.000,00 TL.

10.000,00 TL.

2

1263

44.000,00

Bumsuz

88.000,00 TL.

8.800,00 TL.

3

336

28.500,00

Kaltaklı(Ataköy)

42.750,00 TL.

4.275,00 TL.

4

354

16.050,00

Kaltaklı(Ataköy)

24.075,00 TL.

2.408,00 TL.

5

1214

18.100,00

Karahoca

36.200,00 TL.

3.620,00 TL.

6

208

14.000,00

Türkhüyük

28.000,00 TL.

2.800,00 TL.

7

241

12.587,00

Türkhüyük

25.174,00 TL.

2.520,00 TL.

8

138

14.200,00

Yamak

28.400,00 TL.

2.840,00 TL.

9

155

45.000,00

Yamak

90.000,00 TL.

9.000,00 TL.

10

403

50.000,00

Yamak

100.000,00 TL.

10.000,00 TL.

11

437

7.500,00

Yamak

15.000,00 TL.

1.500,00 TL.

12

77

4.400,00

Yenice

8.800,00 TL.

880,00 TL.

5 - Katılmak isteyen taliplilerin ve isteklilerin 06.04.2015 tarihinde saat 10.00’a kadar şartname almaları ve geçici teminatını yatırmaları gerekmektedir.

İlan olunur.