Haymana Belediyesi

RUHSAT İŞLEMLERİ

Geri

RUHSAT İŞLEMLERİ

SIHHI İŞYERLERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR            

1) (ŞAHIS) Başvuru Formu ve Dilekçe Vergi Levhası

2) Esnaf Sicil Belgesi ve Esnaf Oda Kayıt Belgesi

3) Bağ kur veya Emeklilik Belgesi İskân Raporu,                                           

4) Tapu, Kira Kontratı Ustalık Belgesi,                                                           

5) Satış Elemanlığı Belgesi                                                                             

6) Noterden Devir Sözleşmesi                                                                       

7) Eski Küşat (İş Yeri Devir İse) Kat Maliklerinden Muvakafatname                   

8) Zorunlu Mali Sigorta (Gerekiyorsa)       

                                                     

 

YAPI DENETİM KANUNUNA TABİ İNŞAATLARDAN RUHSAT İÇİN İSTENECEK BELGELER

1- DİLEKÇE

2- TAPU SENEDİ

3- ROPERLİ ÖLÇÜ KROKİSİ

4- İMAR DURUMU

5- ZEMİN ETÜT RAPORU  -JEOFİZİK RAPORU

6- HARİTA APLİKASYON KROKİSİ

7- MİMARİ PROJE

8- STATİK PROJE

9- ELEKTRİK PROJESİ – TELEKOM PROJESİ

10- SIHHİ TESİSAT PROJESİ

11- ISITMA TESİSAT HESAPLARI –ISITMA TESİSAT PROJESİ

12- PROJE MÜELLİFLERİ TAAHHÜTNAME (MİMAR-İNŞ MÜH-ELK MÜH-MAK MÜH-JEO MÜH-JEO MÜH)

13- PROJE KONTROL FORMLARI (MİMARİ-SATATİK-ELEKTRİK-MAKİNA)

14- YAPI DENETİM FİRMASI İZİN BELGESİ

15- YAPIYA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

16- YAPI DENETİM TAAHHÜTNAMESİ

17- YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ

18- YAPI DENETİM MAKBUZU - BİNA İNŞAAT MAKBUZU - OTOPARK MAKBUZU

19- YAPI MÜTEAHHİTİ TİCARET ODASI FALİYET BELGESİ

20- YAPI MÜTEAHHİTİ VERGİ LEVHASI

21- YAPI MÜTEAHHİTİ TİCARİ SİCİL İLANI

22- YAPI MÜTEAHHİTİ İLE MAL SAHİBİ ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME

23- YAPI MÜTEAHHİTLİĞİNİ MAL SAHİBİNİN ÜSTLENMESİ DURUMUNDA NOTER TASDİKLİ TAAHHÜTNAME

24- ŞANTİYE ŞEFİ NUFUS CÜZDANI SURETİ-DİP SURETİ-ODA KYT BLG- TAAHHÜTNAME-İKAMET BLG

25- ŞANTİYE ŞEFİ SİCİL DURUM BELGESİ

26- ŞANTİYE ŞEFİ İLE MÜTEAHHİT ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME

27- YAPI SAHİBİ TC :

28- YAPI SAHİBİ TLF: 

 

 

ŞİRKETLERİN ALACAĞI İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR  (SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN)                             

1) Başvuru Formu Matbu (Dilekçe ve Ekleri)                                                   

2) Vergi Levhası İskân Raporu,                                                                     

3) Tapu, Kira Kontratı                                                                                 

4) Ticaret Sicil Gazetesi                                                                                 

5) Ticaret Odası Sicil Belgesi                                                                           

6) İmza Sirküleri                                                                                           

7) Şube Gazetesi (Şube Açıyorsa)                                                                 

8) Ustalık Belgesi                                                                                       

9) Noterden Devir Sözleşmesi ve Eski Küşat İşyeri Devir İse  Kat Maliklerinden Muvafakatname (Karar Defterine İşlenecek)

10) Zorunlu Mali Sigorta (Gerekiyorsa)                                                       

11) Naylon Dosya                                                                                       

12) Ç.T.V.                                                                                                 

13) Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu)   

 

                             

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNDEN İSTENECEK BELGELER(ŞİRKETLER İÇİN)                                                         

1) Kuruluş İlanı (Ticaret Sicil Gazetesi)                                                           

2)  Ticaret Odası Kaydı Açılması                                                                     

3) İstenilen Yer İçin Yönetim Kurul Kararı Tutanağı ve Yetkili Temsilciye Yönetim Kurulu Kararı ile Verilmiş Yetki Belgesi (Vekâlet) Açılması                       

4)İstenilen Yeri İşletecek Olan Mesul Müdür İçin Yönetim Kurulu Kararının Tasdikli Sureti Dilekçe ve Beyanname

5) Mesul Müdür Nüfus Cüzdanı Sureti

6) Mesul Müdür İkametgah Belgesi

7) Mesul Müdür Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Sağlık Raporu

8) Mesul Müdür Adli Sicil Kaydı

9) Mesul Müdür Vesikalık Renkli Fotoğraf (3 Adet)

10) Tasdikli Tapu Senedi Sureti

11) İşyeri Kiralık İse Noter Tasdikli Kira Kontratı

12) Açılan İşyeri Mesken İse Kat Maliklerinden Oy Birliği ile Muvafakatname

13) İşyeri Devir İse Noterden Devir Sözleşmesi                                               

14) Vergi Levhası İskan Raporu (İmar Müdürlüğü Onayına)                               

15) İmza Sirküleri                                                                                         

16) Klasör Dosya                                                                                           

17) Ç.T.V.                                                                                                     

18) Emlak ve İlan Reklam İlişki Kesme Belgesi (Matbu)                                     

19) Gürültü Raporu                                                                                       

20) İlçe Emniyet Yazısı                                                                                   

21) Sağlık Grup Başkanlığı Yazısı                                                                     

22) Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı                                                                       

23) İşyeri Krokisi                                                                                           

24) İtfaiye Raporu                                                                                         

25) Küşat Heyet Raporu                                                                                 

26) Başkanlık Makamı Oluru

 

 

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK:

1- Belediye Başkanlığına Dilekçe

2- İşletme Müdürlüğünden İlişki Kesme Belgesi

3- Fevzi Paşa Vergi Dairesinden İlişik Kesme Belgesi

4- Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Raporu

5- S.G.K den Pirim Borcu Olmadığına Dair Belge

6- Likab Tan Cins Değişikliği Belgesi

7- Telekom

8- Enerji Kimlik Belgesi

9- Beton Numune Raporları

10- Otopark Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz

11- Sığınak Raporu

12- İnşaat Fenni Sorumlusundan Rapor Alınacak

 

Not: Yukarıdaki işlemlerin tamamı yapıldıktan sonra İMAR MÜDÜRLÜĞÜNE getirilecek.

 

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

            10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2005/ 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliği gereği, Zabıta Müdürlüğüne müracaatta bulunan esnaflarımıza  işyeri açma ve çalışma  ruhsatı  düzenlenerek verilmektedir İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan açılan işyerleri tespit edilerek Müdürlüğümüz tarafından mühürleme işlemi yapılmaktadır.Yönetmeliğin 11.maddesinde:''İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılır.''denilmektedir.İşyeri açma ve çalışma ruhsatları üç ayrı başlıkta belirlenmiştir.

 

1-Sıhhi müesseseler

2-Gayri sıhhi müesseseler (1.sınıf 2.sınıf ve 3.sınıf olarak işin türüne göre belirlenmektedir.)

3-Umuma Açık İstirahat ve eğlence yerleri

 

Sıhhi Müesseseler: Market,Bakkal,Şarküteri,Lokanta,Kafeterya,Çayocakları,Mobilyacılar,Giyim mağazaları,

Kuyumcu, Cep telefonu satıcılığı,Kuaförler, Tekel büfe Kasap,Balıkçı ve benzeri iş yerlerini.

 

 

Sıhhi Müesseseler için istenen belgeler:

1-Başvuru beyanı

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Ticari alan olup olmadığı beyanı

3-İtfaiye Müdürlüğünden ( Yangın önlemlerinin alındığını) beyan eden evrak

4-Yapı Kullanım izin belegesi

5-Esnaf Sanatkarlara kayıt belgesi veya T.S.O. Sicil belgesi ve faaliyet belgesi

6-Usatlık belgesi

7-İşyerinin tapusu

8-Kira kontratı

9-Şirketler için,Şirket sözleşmesi,Sicil gazetesi,İmza Sürküleri istenmektedir.

 

 

Gayri Sıhhi Müesseseler:

Mobilya Döşeme, Pasta Tatlı İmalatı,Fırınlar,Unlu mamül imalatı,Oto tamir haneleri,Oto lastik tamirhaneleri,Oto yıkama yerleri,Petrol istasyonları,İnşaat malzemesi satışı yapan,Odun kömür depoları ve benzeri İşyerlerini

 

Gayri sıhhi Müesseseler için istenen belgeler:

1-Başvuru beyanı

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Ticari alan olup olmadığı beyanı

3-İtfaiye Müdürlüğünden ( Yangın önlemlerinin alındığını) beyan eden evrak

4-Yapı Kullanım izin belegesi

5-Esnaf Sanatkarlara kayıt belgesi veya T.S.O. Sicil belgesi ve faaliyet belgesi

6-Usatlık belgesi

7-İşyerinin tapusu

8-Kira kontratı

9-Şirketler için,Şirket sözleşmesi,Sicil gazetesi,İmza Sürküleri,Sorumlu yönetici  sözleşmesi

10-Çevre İl Müdürlüğünden Çed raporu,Çevre izin lisans bilgisi ve Tehlikeli atıklarla ilgili lisans bilgisi.

11-Kapasite Raporu Esnaf sanatkarlardan veya Ticaret Sanayi odasından.

 

 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri:

İnternet Salonuİçkili Restaurant, Kıraathane, Otel, Pansiyon, Sinema ve benzeri İşyerleri olarak sınıflandırılmıştır.

 

Umuma Açıkı İstirahat ve Eğlence yerlerinden istenen belgeler:

1-Başvuru beyanı

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Ticari alan olup olmadığı beyanı

3-İtfaiye Müdürlüğünden ( Yangın önlemlerinin alındığını) beyan eden evrak

4-Yapı Kullanım izin belegesi

5-Esnaf Sanatkarlara kayıt belgesi veya T.S.O. Sicil belgesi ve faaliyet belgesi

6-Usatlık belgesi

7-İşyerinin tapusu

8-Kira kontratı

9-Şirketler için,Şirket sözleşmesi,Sicil gazetesi,İmza Sürküleri

10-İç Dış kroki

11-Bulaşıcı hastlıklar raporu ( Eğitim ve Araştırma hasatanesinden) 6 ayda bir yenilenecek

12-Emniyte tahkikatı

13-Sabıka kaydı

14-İl Nüfus Müdürlüğünden İkametgah ve Nüfus kayıt örneği

15-Mesafe Ölçümü ( Okul,öğrenci yurdu,İbadethaneler gibi yerlere mevzuatta belirlenen 100 metre uzak  mesafede olması) şartı aranmaktadır.