Haymana Belediyesi

ASKER VE AİLE YARDIMI

Geri

ASKER VE AİLE YARDIMI

4109 sayılı Kanun hükümlerine göre, Asker ve Ailesi Yardımından Faydalanmak İçin, Asker Ailelerinden İstenilen Belgeler;

1) Yardım isteyeceklerin; askerin anne, baba, kardeşleri veya eşi ve çocukları olması.

2) İaşelerinin er tarafından temin edilmesi veya ailede çalışan varsa aldığı ücretin asgari ücretin altında olması. 

3) Mahalli rayiçe nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve imkanlarının bulunmaması şarttır.

4) Askerin askere sevk esnasında belediyemiz sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmekte olup, aksi takdirde yapılacak araştırma sonucu oluşturulan işlem dosyası erin ailesine yardım bağlanması için sevk sırasında ikamet edilen ilgili belediye başkanlığına gönderilecektir.                                                       

Müracaat için istenen belgeler tamamlanıp, Belediyemize müracaat edildikten sonra; Yazı İşleri Müdürlüğünce, yardım talebinde bulunanlar ile ilgili olarak; Anne, baba, eş ve kardeşlerinin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir.               

Bilgilerin doğruluğu ilgili kurumlara gönderilecek yazılarla araştırılacaktır. Mal varlığı araştırılacaktır. Askerlerin bağlı olduğu Askerlik şubesi başkanlığı, ikamet edilen Mahalle Muhtarlığı ve Zabıta Müdürlüğü ile yazışmalar yapılacaktır. 

Araştırma işlemleri tamamlandıktan sonra, ilgili dosya karara bağlanmak üzere Belediye Encümenine sevk edilecektir.

Belediye Encümenince yardım almaya hak kazananlar için Ankara Valiliği, İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün kararı doğrultusunda belirlenen rayiç üzerinden yardım yapılacaktır.

Ancak, yukarıda istenilen evraklarda belirtilen şartları taşımayan er ailesinin ise 4109 sayılı Kanunun 2/c maddesi uyarınca yardım talebi red edilir.

Eş Ve Çocuklar İçin İstenilen Belgeler;

1) Askerin eşi adına düzenlenmiş fakirlik belgesi                                             

2) Kiracı ise kira kontratı                                                                               

3) Evlilik cüzdanının fotokopisi                                                                       

4) Yazı İşleri Müdürlüğü'nden temin edilecek dilekçe                                         

5) Askerin eşi nüfus cüzdanı ile müracaat edecektir.

Anne, Baba Ve Kardeşler İçin İstenilen Belgeler;

1) Müracaat eden adına düzenlenmiş fakirlik belgesi                                         

2) Kiracı ise kira kontratı                                                                               

3) Yazı İşleri Müdürlüğü'nden temin edilecek dilekçe                                         

4) Müracaatçı nüfus cüzdanı ile müracaat edecektir.                                         

5) Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi.