Haymana Belediyesi

Kutlama Yönetmeliği

Geri

Kutlama Yönetmeliği

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE ZAFERİ’NİN

HAYMANA İLÇESİNDE KUTLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

                                                                     BİRİNCİ BÖLÜM

                                             Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği ve kazanıldığı topraklarda,MillîMücadele’nin son kalesi Haymana ilçesindeki kutlama programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi’nin MillîMücadele tarihimizdeki yerini ve önemini ortaya koyarak gelecek nesillere aktarımını tesis etme amacını, kutlama kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile kutlama günlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10.06.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 08.02.2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ankara ili, Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve sınırları belirtilen alanın “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Millî Parkı” olarak belirlenmesine ilişkin 2014/7152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Belediye: Haymana Belediyesini,

b)Belediye başkanı: Haymana Belediye Başkanını,

c)Belediye başkanlığı: Haymana Belediye Başkanlığını,

ç)Belediye meclisi: Haymana Belediye Meclisini,

d)İlçe: Haymana ilçesini,

e) Kaymakam: Haymana Kaymakamını,

f) Kaymakamlık: Haymana Kaymakamlığını,

g) Kurul: Haymana Kaymakamı başkanlığında oluşturulan İlçe Kutlama Kurulu’nu, ifade eder.

İlkeler

MADDE 5– (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasındaki temel ilkeler şunlardır:

a)Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi’ni tanıtmak.

b)Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi’nin Millî Mücadele tarihimizdeki, dünya savaş tarihindeki yerini ve önemini ortaya koymak.

c) MillîMücadele’nin son kalesinin Haymana olduğunu tüm ülkemize anlatmak ve göstermek.

ç)Sakarya Zaferi’nin kazanılmasında Haymana’nın ve Haymanalıların katkılarını ortaya koymak.

d)Tekâlif-i Millîye Emirleri çerçevesinde Sakarya Zaferi’nin kazanılması için Haymanalıların sunduğu katkıları araştırmak, ortaya çıkarmak ve tüm milletimizin bilgisine sunmak.

e)Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Millî Parkı’nın tanıtımını yapmak.

f)Sakarya Zaferi ve bu zaferin kazanılmasında Haymana’nın önemini ortaya koyacak bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak.

g)Sakarya Meydan Muharebesi istatistiklerinde kayıp olarak değerlendirilen şehitlerin mezarlarını tespit etmek.

ğ)Şehitlik ve gazilik mertebelerinin önemini, yeni nesillerin zihnine ve kalbine nakşetmek.

h)Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından Gazilik unvanı ve Mareşallik Rütbesinin Haymana’da kazanılan Sakarya Zaferi ile verildiğini anlatmak.

ı)Sakarya Zaferi ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası televizyon kanallarında, sosyal medya platformlarında programlar, yayınlar yapmak.

i)Sakarya Zaferi’nin kazanılmasında son kale Haymana’nın önemini ortaya koyacak bilgilerin gazete, dergi ve ders kitapları gibi materyallerde yazılmasını ve gösterilmesini sağlamak.

j)Sakarya Zaferi’nin hatırasını yaşatacak pul, hatıra para gibi materyallerin basılmasını ve dağıtılmasını sağlamak için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

k)Millî Savunma Üniversitesi işbirliğiyle Kara Harp Okulu öğrencilerinin savaşın yaşandığı günlerde Tarihi Millî parkta eğitim faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamak. 

                                     İKİNCİ BÖLÜM

                                  Kutlama Faaliyetleri

Yapılacak çalışmalar

MADDE 6– (1) Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi dolayısıyla Kurul tarafından programlar hazırlanır. Hazırlanan programlara göre törenler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler 23 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilir.

(2) Kutlama törenleri, Kurul tarafından kararlaştırılacak uygun yerlerde yapılır.

(3) Gerektiğinde doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, meteorolojik olaylar ve Kurul tarafından belirlenecek benzeri diğer mücbir sebeplere göre tören ve programlarla ilgili düzenlemeler yapılır.

(4) Programlara Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara Valiliği, Giresun Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Giresun Belediye Başkanlığı, Tirebolu Kaymakamlığı, Tirebolu Belediye Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, Türk Kızılay’ı, Ankara’daki Üniversitelerin rektörleri, Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu, geçmiş dönemlerde Haymana Kaymakamlığı görevinde bulunanlar, İlçe Kutlama Kurulu tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşlar, Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanlığı öğretim üyeleri, görevlileri ve öğrencileri, Haymana’da bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar, Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan personel, öğrenciler, veliler ve tüm vatandaşlar davet edilir.

Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi’nin Haymana İlçesi Kutlama Programı

MADDE 7– (1) Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana”konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemek ve dereceye girenlere verilecek ödülü belirlemek.

(2) Anıtkabir’de çelenk sunma töreni gerçekleştirmek.

(3) Mangaldağı Şehitliği’nde şehitleri anma töreni kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı nöbeti, saygı atışı, top atışı, fidan dikimi vd. gerçekleştirmek.

(4) Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği’nde tören yapmak.

(5) Haymana Sındıran Mahallesi’nde bulunan Uludağ’da şehitlerimiz için hatıra ormanı oluşturmak.

(6) Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisinde “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konulu sergi açılışı ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

(7) Sakarya Meydan Muharebesi Tanıtım Merkezi ve MüzesindeTürk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası gösterisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi, Ankara Seymenler Kulübü Haymana Şubesi Seymen ekibi gösterisi vd. faaliyetler düzenlemek.

(8)Kaymakamlık, Belediye ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle “Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu” düzenlenmesini sağlamak.

(9) Türk Yıldızları’nın gösterisi, halkımızın iştirakiyle fener alayı düzenlenmesi ve ulusal veya yerel sanatçıların konserleri vd. faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek.

(10) Ayrıca belirlenen etkinlik ve programlara Kurul’un onayı ile başka etkinlik ve programlar da eklenebilir.

Kutlamalarda kullanılacak materyal

MADDE 8– (1) Sakarya Meydan Muharebesi’ni içine alan 23 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında ilçemizde bulunan tüm kurumlar Türk bayrağı, flamalar, afişler ve Atatürk resimleri ile donatılır. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere muharebeler esnasında iz bırakmış komutanları veya şahsiyetleri merkeze alan muharebeyi, zaferi, şehitlikleri, zaferin MillîMücadele tarihimizdeki yerini, zaferin kazanılmasında Haymana ve Haymanalıların katkılarını ortaya koyan basılı ve dijital materyaller hazırlanır ve kamuoyuyla paylaşılır.

Basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği

MADDE 9–  (1) Her yıl Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi dolayısıyla Kurul’un yapacağı düzenlemelere göre, TRT ve diğer basın yayın kuruluşları yoluyla muharebenin, zaferin ve bu zaferin kazanılmasında Haymana ilçesinin anlam ve önemini belirten yayınlar yapılmasını sağlamak amacıyla her yıl mayıs ayı başından itibaren belirtilen kuruluşlarla gerekli iletişime geçilir.

İşbirliği yapılacak diğer kurum ve kuruluşlar

MADDE 10– (1) Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi’nin kutlama törenlerinde işbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşlar; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Yabancı Misyon Şeflikleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara Valiliği, Giresun Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Giresun Valiliği, Giresun Belediye Başkanlığı,  Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, Türk Kızılayı, Tirebolu Kaymakamlığı, Tirebolu Belediye Başkanlığı, Ankara’daki Üniversiteler, Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulu Dekanlığı, sivil toplum kuruluşları ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları olarak belirlenmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kutlama Kurulu, Kurulun Teşekkülü,Alt Komisyonlar ve Görevler

Kutlama kurulu

MADDE11– (1) Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi dolayısıyla, Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi İlçe Kutlama Kurulu oluşturulur.

Kurulun teşekkülü ve görevler

MADDE 12– (1) Kurul, Kaymakam başkanlığında Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Millî Parklar Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde kutlamalardan sorumlu İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü, turizm işletmecisi temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur. Gerektiğinde kutlama kurulunda yeteri kadar diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından da personel görevlendirilebilir.

(2) Kurul’un görevleri şunlardır:

a) Kurulun yaptığı toplantılara ilişkin toplantı ve karar defteri hazırlamak, yapılacak çalışmalarla ilgili kararları karar defterine yazmak.

b) Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi’nin kutlanması amacıyla belirlenen görevlerle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından oluşan alt komisyonlar oluşturmak ve alt komisyonların kendileri için hazırladığı “Çalışma Usul ve Esasları”nı onaylamak.

c) Her yıl mart ayının ilk haftası içinde çevre özellikleri ve imkânları göz önünde bulundurularak kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak.

ç) Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, meteorolojik olaylar ve gerektiğinde Kurul tarafından belirlenecek benzeri diğer mücbir sebeplere göre tören ve programlarla ilgili düzenlemeler yapmak.

d) Kutlama törenlerinin gerçekleştirileceği alanları belirlemek, mülki idare sınırları dışında yapılacak etkinliklere ilişkin yer tahsisi ile ilgili izin işlemlerini yapmak.

e) Ankara il sınırları içindeki veya dışındaki üniversiteler ve üniversitelerin eğitim fakülteleriyle iş birliği yaparak Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi kutlamalarına etkinlik ve katılım düzeyinde katkı sunmalarını sağlamak.

f) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını ilgili birimlere mart ayı sonuna kadar göndermek.

g) Kutlama törenleri ile ilgili davet edilecek kurum ve kuruluşları belirlemek.

ğ) Belirlenen kurum ve kuruluşlara verilecek davetiyeleri Kaymakam ve Belediye Başkanı’nın bizzat bulunduğu bir heyetle ilgili kurum ve kuruluşlara teslim etmek.

h) Kurul’a bağlı olarak kurulan alt komisyonların ağustos ayı başında yapacakları son hazırlıklara ilişkin sundukları raporları değerlendirmek, gerekli tedbirleri almak.

ı) Hazırlanan kutlama faaliyetleri plan ve programlarına göre Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi’ni, anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlamak.

i) Yapılan tüm çalışmalara ilişkin denetleme görevini yerine getirmek.

j) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri kapsamında, kutlama törenleri ile ilgili kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenlere ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak.

k) Kutlama törenlerini izleyen 15 gün içinde toplanarak değerlendirmeleri yapmak, raporlaştırmak ve hazırlanan raporları ekim ayı sonuna kadar paydaşlara göndermek.

(3) Kurul, her yıl mart ayı başından olmak üzere ekim ayına kadar her ayın birinci haftasındatoplanır.

(4) Kurul’un sekretarya hizmetleri, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülür.

 Alt Komisyonlar ve görevler

MADDE 13– (1)İlçe Güvenlik Komisyonu, Kaymakam veya görevlendireceği Yazı İşleri Müdürü başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı veya görevlendireceği bir personel, İlçe Emniyet Müdürü veya görevlendireceği bir personel, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi sorumlusu ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi sorumlusu, Haymana Belediyesi Zabıta Müdürü veya görevlendireceği bir personelden oluşur.

(2) İlçe Güvenlik Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

a) Komisyon’un yaptığı toplantılara ilişkin toplantı ve karar defteri hazırlamak, yapılacak çalışmalarla ilgili kararları karar defterine yazmak.

b) Kutlama törenlerinin gerçekleştirileceği 23 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında her türlü güvenlik tedbirlerine ilişkin planlama yapmak.

c) Mülki idare sınırları içindeki alınacak güvenlik ve zabıta önlemlerini belirlemek.

ç) Kutlama törenlerinin gerçekleştirileceği tüm alanlarla ilgili trafik düzenlemelerini planlamak.

d) Kutlama törenlerinin yapılacağı yerlerde araç park alanlarını belirlemek, düzenlemek, haritalandırmak ve İlçe Kutlama Kurulunun onayına sunmak.

e) Yaptığı planlama ve son hazırlıklarla ilgili ağustos ayı başında Kurul’a rapor sunmak.

f) Kutlama törenlerinden sonra eylül ayı sonunda değerlendirme raporu hazırlayarak Kurul’a sunmak.

(3) Komisyonun “Çalışma, Usul ve Esasları”nı hazırlar ve Kurul’un onayına sunar.

(4)İlçe Güvenlik Komisyonu her yılın haziran, temmuz, ağustos ayları başında ve eylül ayı sonunda toplanır.

(5) İlçe Güvenlik Komisyonu’nun sekretarya hizmetleri Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülür.

MADDE 14– (1)İlçe SağlıkKomisyonu, İlçe Sağlık Müdürünün başkanlığında, Haymana Devlet Hastanesi Başhekimi veya görevlendireceği bir personel ve aile hekimliklerinden belirlenecek bir aile hekiminden oluşur.

(2) İlçe Sağlık Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

a) Kurulun yaptığı toplantılara ilişkin toplantı ve karar defteri hazırlamak, yapılacak çalışmalarla ilgili kararları karar defterine yazmak.

b) Kutlama törenlerinin gerçekleştirileceği 23 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında her türlü sağlık tedbirlerine ilişkin planlama yapmak.

c) Kutlama törenlerinin gerçekleştirileceği tüm alanlarda sağlık alanında oluşabilecek problemlere karşı alınacak tedbirleri planlamak ve Kurul’un onayına sunmak.

ç) Yaptığı planlama ve son hazırlıklarla ilgili ağustos ayı başında Kurul’a rapor sunmak.

d) Kutlama törenlerinden sonra eylül ayı sonunda değerlendirme raporu hazırlayarak Kurul’a sunmak.

(3) Komisyonun “Çalışma, Usul ve Esasları”nı hazırlar ve Kurul’un onayına sunar.

(4)İlçe Sağlık Komisyonu her yılın haziran, temmuz, ağustos ayları başında ve eylül ayı sonunda toplanır.

(5) İlçe Sağlık Komisyonu’nun sekretarya hizmetleri İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülür.

MADDE 15– (1) İlçe Karşılama ve Konaklama Hizmetleri Komisyonu, Belediye Başkan Yardımcısının başkanlığında, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, İlçe Müftüsü, İlçe Tarım Müdürü, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü, Haymana Ticaret Odası Başkanı, Haymana Ticaret Borsası Başkanı ve Turizm İşletmecisi Temsilcisinden oluşur.

(2) İlçe Karşılama ve Konaklama Hizmetleri Komisyonu’nun görevleri şunlardır.

a) Kurulun yaptığı toplantılara ilişkin toplantı ve karar defteri hazırlamak, yapılacak çalışmalarla ilgili kararları karar defterine yazmak.

b) Kutlama törenlerinin gerçekleştirileceği 23 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında ilçemizde ağırlanacak davetlilerin karşılama ve konaklamalarına ilişkin planlama yapmak, bu hizmetlerde görev alacak görevlileri belirlemek.

c) Kutlama törenlerine İlçe Kutlama Kurulu tarafından davet edilen davetlilerle ilgili “Lütfen Cevap Veriniz” (LCV) hizmetleriyle ilgili planlama yapmak ve hizmeti yerine getirecek görevlileri belirlemek.

ç) Yaptığı planlama ve son hazırlıklarla ilgili ağustos ayı başında Kurul’a rapor sunmak.

d) Kutlama törenlerinden sonra eylül ayı sonunda değerlendirme raporu hazırlayarak Kurul’a sunmak.

(3) Komisyonun “Çalışma, Usul ve Esasları”nı hazırlar ve Kurul’un onayına sunar.

(4)İlçe Karşılama ve Konaklama Hizmetleri Komisyonu her yılın haziran, temmuz, ağustos ayları başında ve eylül ayı sonunda toplanır.

(5) İlçe Karşılama ve Konaklama Hizmetleri Komisyonu’nun sekretarya hizmetleri Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülür.

MADDE 16– (1) İlçe İletişim ve Halkla İlişkiler Komisyonu,İlçe Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde kutlamalardan sorumlu İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri arasından seçilecek üç okul müdüründen oluşur.

(2) İlçe İletişim ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun görevleri şunlardır.

a) Kurulun yaptığı toplantılara ilişkin toplantı ve karar defteri hazırlamak, yapılacak çalışmalarla ilgili kararları karar defterine yazmak.

b) Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılacak işbirliği çerçevesinde Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana”konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemek, yarışmaya ait şartnameyi hazırlamak, gerekli afişleri tasarlamak, dağıtımını planlamak ve gerçekleştirmek, yarışmaya ilişkin diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

c) Kutlama törenlerinin gerçekleştirileceği 23 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında planlanan programlardaki takdim ve sunum metinlerini hazırlamak, sunumu yapacak ve sunucu olarak görevlendirilecek görevlileri belirlemek.

ç) Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konulu sergi çalışması ile ilgili materyalleri tasarlamak, hazırlamak/hazırlatmak ve gerekli planlamalarla ilgili çalışmalarda bulunmak.

d) Belirlenen görevlerin sağlıklı yürütülebilmesi için Belediye Başkanlığından teknik destek almak.

e) Yaptığı planlama ve son hazırlıklarla ilgili ağustos ayı başında Kurul’a rapor sunmak.

f) Kutlama törenlerinden sonra eylül ayı sonunda değerlendirme raporu hazırlayarak Kurul’a sunmak.

(3) Komisyonun “Çalışma, Usul ve Esasları”nı hazırlar ve Kurul’un onayına sunar.

(4)İlçe İletişim ve Halkla İlişkilerKomisyonu her yılın nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ayları başında ve eylül ayı sonunda toplanır.

(5) İlçe İletişim ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun sekretarya hizmetleri Haymana İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülür.

MADDE17– (1)İlçe Basın, Yayın, Reklam ve Sosyal Medya Komisyonu,Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığında, Belediye Yazı İşleri Müdürü, Belediye Kültür Müdürü, Belediyenin basın yayından sorumlu özel kaleminden oluşur.

(2) İlçe Basın, Yayın, Reklam ve Sosyal Medya Komisyonu’nun görevleri şunlardır:

a) Kurulun yaptığı toplantılara ilişkin toplantı ve karar defteri hazırlamak, yapılacak çalışmalarla ilgili kararları karar defterine yazmak.

b) Bu yönetmeliğin 5.maddesinde belirlenen ilkeler çerçevesinde sosyal medya hesabı oluşturmak, bu hesaptaki yazılı ve görsel materyalleri tasarlamak/tasarlatmak, tasarımı yapacak görevlileri belirlemek, sosyal medya hesabı ile ilgili kontrol ve denetimleri yapmak.

c) Kutlamalarda kullanılmak üzere başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere muharebeler esnasında iz bırakmış komutanları veya şahsiyetleri merkeze alan muharebeyi, zaferi, şehitlikleri, zaferin MillîMücadele tarihimizdeki yerini, zaferin kazanılmasında Haymana ve Haymanalıların katkılarını ortaya koyan basılı ve dijital materyalleri tasarlamak/tasarlatmak, hazırlamak/hazırlatmak, dağıtımını planlamak ve gerçekleştirmek.

ç) Basılı ve görsel medyada Sakarya Zaferi’ninMillîMücadele tarihimizdeki yerini, zaferin kazanılmasında Haymana ve Haymanalıların katkılarını ortaya koyan haberlerin yapılması için basın ve yayın kuruluşları ile gerekli iletişime geçerek belirlenen haberlerin yapılmasını sağlamak, takibini gerçekleştirmek.

d) Yaptığı planlama ve son hazırlıklarla ilgili ağustos ayı başında Kurul’a rapor sunmak.

e) Kutlama törenlerinden sonra eylül ayı sonunda değerlendirme raporu hazırlayarak Kurul’a sunmak.

(3) Komisyonun “Çalışma, Usul ve Esasları”nı hazırlar ve Kurul’un onayına sunar.

(4) İlçe Basın, Yayın, Reklam ve Sosyal Medya Komisyonu her yılın mart, nisan, mayıs,haziran, temmuz, ağustos ayları başında ve eylül ayı sonunda toplanır.

(5) İlçe Basın, Yayın, Reklam ve Sosyal Medya Komisyonu’nun sekretarya hizmetleri Belediye Başkanlığı Özel Kalemince yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe

MADDE 18– (1) Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi’ni kutlama faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak harcamalar, Haymana Belediye Başkanlığı bütçesine konulan ödeneklerden karşılanır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tanıtma Fonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Gençlik Projeleri Fonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, TOBB, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası gibi kurum ve kuruluşlardan katkı sağlamak amacıyla gerekli çalışmalarda bulunulacaktır.

Yürürlük

MADDE 19–(1) Bu Yönetmelik, Belediye Meclisinin kabulü, Kaymakam ve Belediye Başkanının ikili onayları ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kaymakam ve Belediye Başkanı birlikte yürütür.