Haymana Belediyesi

KVKK

Geri

KVKK

Değerli muhataplarımız,

Bizler bilgi çağında verinin önemine inanıyoruz. Veri Güvenliği Politikamızı, tüm değerli muhataplarımızla internet sayfamız üzerinden paylaşmış bulunuyoruz. Gerekli hallerde aydınlatma metnimizi ve bilgi güvenliği politikalarımızı güncelleyip tekrar sizlere buradan duyurabileceğiz.

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Haymana Belediyesi olarak kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri

 

Veri Sorumlusu: Haymana Belediye Başkanlığı.  

Adresimiz: Yeni Mahalle Ankara Caddesi No: 17 Haymana/Ankara

E-Posta: kvkk@haymana.bel.tr

İletişim linki: www.haymana.bel.tr/kvkk

Kep Adresi: haymanabelediye@hs01.kep.tr