Haymana Belediyesi

ALO ZABITA

Geri

ALO ZABITA

ZABITANIN GÖREVLERİ Tüketicinin korunması kanununa göre yapılan çalışmalar, Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikâyetlerinin değerlendirilmesi Semt pazarı ve diğer gıda maddeleri alış verişi yapılan müesseselerin denetimi Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklar İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmaları Gayrisıhhî müesseselerin denetlenmesi Kaçak ilan ve reklamın önlenmesi Seyyar satıcılarla mücadele Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolleri Dilencilerle mücadele Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesi yapmak Kaçak et denetimleri Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi İmar kanunun yüklediği sorumluluklar Ana arterlerde kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olunması