Haymana Belediyesi

NİKAH İŞLEMLERİ

Geri

NİKAH İŞLEMLERİ

NİKAH BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çiftlerin evlendirme birimimize birlikte müracaat etmeleri halinde evlenme beyannameleri birimimizce düzenlenerek evlendirme memurlarınca onaylanacaktır. 

VEKALETNAME :
Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme yönetmeliği Madde 17. Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri Nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.

EVLENME YAŞI:

- 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

- 17 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne - baba veya vasinin, birimimizde imzalarının alınması suretiyle onaylatılacak, nüfus cüzdanı ve fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir. Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir. Anne - baba veya vasi nikahta bulunacaklardır.

- 16 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.

İDDET SÜRESİ

- Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir. (Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesinden “İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.)

 

YABANCI UYRUKLULUK:

- Türkçe Evlenme Ehliyet Belgesi; yabancı devletin yetkili merkezi makamlarından veya o devletin konsolosluklarından alınacaktır. Çok dilli ve apostille belgeler hariç Türk Dışişleri Bakanlığına tasdik ettirilecektir. Belge yabancı dilde ise Türk Dışişleri Bakanlığı tasdikinden sonra Noter Onaylı Türkçe tercümesi yaptırılacaktır.

-Dogum Belgesi (Çok dilli veya apostille belge)

-Pasaportun noter Onaylı Türkçe Tercümesi yaptırılacaktır.

-Yabancı Uyruklu Türkçe bilmiyorsa nikâhta tercüman getirmek zorunludur.

 

NİKAH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1-EVLENME BEYANNAMESİ: Çiftlerin birimimize birlikte müracaat etmeleri halinde, beyannameleri birimimizce düzenlenerek evlendirme memurlarınca onaylanacaktır.

- Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, Birimimizce verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

2-VESİKALIK RESİM (4 ADET):Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

3-NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında aslı ve fotokopileri getirilecektir.

4-SAĞLIK RAPORU: Aile hekimleri tarafından verilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) testleri ile Talasemi (Akdeniz Anemisi) testinin yaptırılması gerekmektedir.

 

Aile hekimi olmayan ve ilimiz dışındaki Aile hekimlerine kayıtlı olan kişilere Sağlık Raporları; Hemoglobinopati-Telasemi Tanı Merkezi, Çankaya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi ve Keçiören Toplum Sağlığı Merkezince verilecektir. (Raporlar resimli ve resmi mühürlü olacaktır.)

 

 Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır. (180 Gün)

NOT: Elli yaş üzeri bayanlar ve evleneceği erkeklerden Akdeniz Anemisi testi istenmemektedir.