Haymana Belediyesi

İmza Yetkileri Yönergesi

Geri

İmza Yetkileri Yönergesi

Haymana Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdürlerin, Belediyenin hizmet ve faaliyetlerine ait ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalarda ve yürütülecek işlemlerde imza yetkilerini ve bu yetkilerin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin ilke ve usulleri kapsamaktadır.