Haymana Belediyesi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Geri

Muhammet AVCI

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Tören, anma ve sosyal etkinliklerde bayrak ve flama asmak ve kaldırmak,                                                            
 2. Belediyeye ait tüm araçların araç sigortalarının yapılmasını sağlamak,                                                                                                                                               
 3. Personel servis ve sefer hatlarını düzenlemek ve takip etmek,                                                                                                                                     
 4. Belediye hizmet binalarına ait elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz abonelik gibi ödeme işlemlerinin takibini ve ödemelerini yapmak,                                                                                                                                      
 5. Belediye hizmet binalarının elektrik, doğalgaz, kalorifer, klima, televizyon, asansör, sıhhi tesisatların vb. çalışır durumda olmasını sağlamak,                                                                                                                      
 6. Belediyenin tüm yapılarına ilişkin tadilat ve onarım işlerini yapmak,                                                                                                                               
 7. Belediye binalarında ve tesislerinde yapılacak taşınma, yerleşme ve düzenleme gibi hizmetlerle ilgili koordinasyon sağlamak,                                                                                                                                                                                          
 8. Belediye hizmet binaları, belediyenin kullanıldığı, işlettiği tüm sosyal donatıların iç mekânlarının günlük temizliklerini yapmak veya yaptırmak,                                                                                                                            
 9. Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren işler hakkında günlük, aylık ve yıllık raporlar hazırlayarak Başkanlığa sunmak,                                                                                                                                                                
 10. Belediye hizmet binaları ve park bahçelerde güvenlik hizmetini yürütmek ve uygulamak,                                                                                           
 11. 5018 sayılı Kanuna göre kurumun stratejik planı doğrultusunda müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,                                                                                                                                                                                    
 12. 5018 sayılı Kanuna göre müdürlüğün tüm taşınır işlemlerini yürütmek,                                                                                                              
 13. Müdürlüğün ve müdürlüğe bağlı birimlerin belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlamak,                                                                                                                                                         
 14. Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Başkan ve/veya Başkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Ankara Cad. Belediye Sarayı Haymana/Ankara
Tel: 0312 658 10 07 /112
E-Posta: mali@haymana.bel.tr

 

EK DOSYALAR