Haymana Belediyesi

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Geri

Salim OSANMAZ

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

  1. Belediye sınırları içerisinde yaşayan halkın bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan mahalli müşterek nitelikteki faaliyetleri ve hizmetleri planlamak, girişimde bulunmak ve bu hizmetleri ilgili diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde gerçekleştirmek,

  2. Sağlıklı kent alanında çalışmalar yapmak, “herkes için sağlık” ve “sağlıkta eşitlik” temel politikaları ve yaklaşımı çerçevesinde projeler geliştirmek,                                                                                                                     
  3. İlçe halkının çevresel, toplumsal, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına uygun, değişim ve gelişimini sağlayan, toplumsal dayanışmayı arttırmayı amaçlayan proje ve hizmetleri hayata geçirmek,

  4. “Sağlıklı yaşlanma" temel yaklaşımı kapsamında, İlçede yaşayan yaşlı vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli her türlü tedbiri almak,

  5. Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapmak,                                                                 
  6. Belediye sorumluluğundaki tüm müdürlük ve birimlerde, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını koordine etmek.

İletişim Bilgileri

Adres: Haymana Belediyesi Kültür Merkezi (Kaymakamlık Arkası)                                                            Kooperatif Evleri Sokak No:2 Haymana/ ANKARA
Tel: 0312 658 08 37/ 16
E-Posta:  

 

EK DOSYALAR