Haymana Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü

Geri

Salim OSANMAZ

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

 2. İlçe sınırları içindeki tüm mahallelere ait asfalt yapılacak yolların ve kullanılacak asfalt miktarlarının belirlenmesini sağlamak,                                                                                                                                         
 3. Ana arter yollardaki problemlerini belirleyerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,

 4. İmar planlarında mevcut olan ana arter yolları tespit ederek Büyükşehir Belediyesine bildirmek,

 5. Altyapı çalışma izni verilmesi, kontrol çalışmalarını yürütmek,                                                                   
 6. Kurum ve kuruluşların su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telefon vb. gibi kazı talebinin havale edilmesi, metraj ve yol cinsinin belirlenmesi ile ilgili tüm çalışmaların yapılmasını sağlamak,

 7. İlçede sınırları içinde yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yapılmasını sağlamak,

 8. Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olmak,

 9. Uygulama çalışmalarına yönelik yenilikleri ve gerekli araştırmaları, ön incelemeler yaptırarak Başkanlığa sunmak, maliyet hesapları yaparak onaylanan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

 10. Vatandaşa çevre bilincini vermek amacıyla her türlü bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını, ilgili Müdürlüklerle beraber organizasyonunu sağlamak,                                                                                    
 11. İhale işlerini ve ihaleye verilen işlerin kontrolünün yapılmasını, geçici kabul, kesin kabul ve denetleme işlerinin yapılmasını sağlamak,                                                                                                                         
 12. Yasalarla verilen her türlü ek görevleri yapmak,                                                                                                  
 13. İhaleli işler kapsamında, kanal yapımı, bordür döşenmesi, tretuvar yapım işlerini yürütmek,                        
 14. Kamu bina ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin avan projelerinin metraj ve keşiflerinin yapılması çalışmalarını yürütmek,

 15. Kış mevsiminde karla mücadele çalışmaları ve afet koordinasyon merkezi çalışmalarını yürütmek.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Ankara Cad. Belediye Sarayı Haymana/Ankara
Tel: 0312 658 10 07 /130
E-Posta: fen@haymana.bel.tr

 

EK DOSYALAR