Haymana Belediyesi

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Geri

Selçuk CAN

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri 

 1. Temiz ve sağlıklı toplumsal yaşam alanları yaratmak ve sürekliliğini sağlamak,                                              
 2. Teknolojik araç ve gereçlerden faydalanarak, İlçe genelindeki bütün canlılara temiz ve sağlıklı yaşam alanları sunmak,                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 3. İmar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik, müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,                                                                                       
 4. Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama, sokak/caddelerin ve pazaryerlerinin yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte, belirlenen programa göre gün ve saatlerde yapılmasını sağlamak,

 5. Hastaneler, okul, askeri bölgeler, ev, işyerleri ve pazaryerlerinin çöplerinin toplanması çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesini sağlamak,

 6. Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak,

 7. Toplu çalışmalarla boş arazilerin temizliğinin yapılmasını sağlamak,                                                             
 8. Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını sağlamak, çevreyi ve çevre kaynaklarını korumak, iyileştirmek,

 9. Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almak,

 10. Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 11. Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,

 12. Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar dahilinde değerlendirilmesini, uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

 13. Atık yağların denetimi ve takibini yapmak,                                                                                                                                                                                 
 14. Tıbbi atıkların “Tıbbi Atıklar Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanmasını ve uzaklaştırılmasını sağlamak,

 15. Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak ya da yaptırmak.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Haymana Belediyesi Kültür Merkezi (Kaymakamlık Arkası)                                                            Kooperatif Evleri Sokak No:2 Haymana/ ANKARA
Tel: 0312 658 08 37/ 11
E-Posta: 

 

EK DOSYALAR