Haymana Belediyesi

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Geri

Selçuk CAN

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

  1. Belediye ile muhtarlıklar arasındaki iletişimin kuvvetli ve hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla muhtar ve muhtarlıklara ait bilgileri kayıt altına almak,                                                                
  2. İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak,                                                                                                                          
  3. İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MBS’ni koordine etmek ve bu sistem üzerinden belediyeye iletilen talep, şikayet ve önerilerin mevzuatta öngörülen sürelerde sonuçlandırılmasını sağlamak,                                                                                                                                             
  4. MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (şahsen, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek,

  5. MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve Başkanlığa sunmak,

  6. Belirli aralıklarla muhtarlarla “istişare toplantıları” organize etmek, Belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar ile projeler konusunda bilgilendirme ve değerlendirmeler yapmak,

  7. Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu güçlendirecek ve birlikte yaşama kültürünü destekleyecek şekilde mahalle kültürü ve taleplerine uygun, sosyal ve kültürel organizasyonlar ve projeleri muhtarlıklarla birlikte gerçekleştirmek,                                                                                                                                    
  8. Belediyede üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Haymana Belediyesi Kültür Merkezi (Kaymakamlık Arkası)                                                            Kooperatif Evleri Sokak No:2 Haymana/ ANKARA
Tel: 0312 658 08 37/ 11
E-Posta: 

 

EK DOSYALAR