Haymana Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü

Geri

Yunus KIRMIZI

Müdür V.

  Müdürlüğün Görevleri

  1. Meclisin, encümenin ve komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmek,                                                                     
  2. Belediyeye gelen yazıların evrak yönetiminde kayıt ve havale sürecini EBYS’ye uygun olarak işletmek, cevap bekleyen yazılara (gerekiyorsa ilgili müdürlükten yazı ile bilgi alınarak) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile ilgili diğer mer-i mevzuatta belirtilen yasal süre içerisinde cevap verilmesini sağlamak,                                                                                                                    
  3. Belediyeden giden yazıların evrak yönetiminde kayıt ve ilgililerine teslimat sürecini EBYS’ye uygun olarak yürütmek,                                                                                                                                                                                        
  4. Evlendirme işlemlerini yürütmek,                                                                                                                                                        
  5. Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası konusunda çalışmalar yaparak hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak,                                                                                                                                                      
  6. Personel özlük işleri ile ilgili işleri yürütmek,                                                                                                                                         
  7. Personel eğitim hizmetlerini yürütmek,                                                                                                                                                
  8. Belediye adına avukat aracılığıyla adli, idari ve tüm kazai mercilerde dava ikame etmek, ikame edilmiş davaları takip etmek, yürütmek ve neticelendirmek, icra takibinde bulunmak, takipleri neticelendirmek.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Ankara Cad. Belediye Sarayı Haymana/Ankara
Tel: 0312 658 10 07/ 142
E-Posta: yazi@haymana.bel.tr

 

EK DOSYALAR