Haymana Belediyesi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Geri

Yunus KIRMIZI

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine uygun olarak yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakkı başta olmak üzere çocuğun üstün yararı ilkesini göz önünde bulundurarak çocuk haklarının sağlanması, korunması, geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,                                                                               
 2. Gençliğe yönelik eğitici ve yönlendirici faaliyetler düzenlemek,

 3. Her türlü madde bağımlılığına karşı önlem almak ve bağımlılıkla mücadele için çeşitli faaliyetlerde bulunmak,                                                                                                                                                   
 4. Alkol, sigara, kumar vb. gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,                               

 5. İlçede spor yapan sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, sporun geniş kitlelere yayılmasını teşvik etmek,                                                                                                                                                 
 6. Belediye tarafından yapılan spor tesisi ve sahaları işletmek, tesisleri devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetlerin takvimini düzenlenmek,

 7. Futbol, yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, voleybol, döğüş sporları, atletizm, bisiklet ve benzeri branşlarda sportif faaliyetlerde bulunmak,                                                                                                                                                                                  
 8. Yaz ve kış spor okulları ve kursları açmak,

 9. Belediye ile İlçedeki spor kulüpleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,                                        
 10. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve diğer amatör spor kulüpleri ile koordineli olarak amatör sporun gelişmesi yönünde destek sağlamak,

 11. Sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,                                                                                     
 12. İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, panel, sohbet ve sempozyumlar düzenlemek, gezi ve benzeri etkinliklerde bulunmak, üniversite tanıtım günleri düzenlemek,                                                                                                                                                  
 13. Milli ve dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,                                                                                                                                                                           
 14. İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak,

 15. Çocuk ve gençlere yönelik tarihi, kültürel mekân ve yerlere gezi düzenlemek,                                                     
 16. Çocuk ve gençlere yönelik eğitim, kültür, spor ve sanat maksatlı toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonları tertip etmek,                                                                                                                                         
 17. Gençlere yönelik kamp faaliyetleri yapmak,

 18. Uluslararası kurumlar ile ortak sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek, uluslararası etkinliklere katılmak, etkinliklere ev sahipliği yapmak.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Haymana Belediyesi Kültür Merkezi (Kaymakamlık Arkası)                                                            Kooperatif Evleri Sokak No:2 Haymana/ ANKARA                                                                                      Tel: 0312 658 08 37/ 16
E-Posta: 

 

EK DOSYALAR