Haymana Belediyesi

Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'nin Sonuna Kadar Haymanalı Şehitler Tablosu

Geri

Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'nin Sonuna Kadar Haymanalı Şehitler Tablosu

TRABLUSGARP SAVAŞI

BALKAN SAVAŞLARI

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

MİLLİ MÜCADELE

BİLİNMEYEN

TOPLAM

1

117

476

78

10

682

 

Kaynak: Halit Bilici, “ Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadele’nin Sonuna Kadar Haymana Kazasından Şehid Olanlar Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2004.